Hướng dẫn chọn size


Cách chọn size nhanh và độ chính xác tương đối cao (dựa vào số đo chiều cao và cân nặng)

  1m50 - 1m55 1m55 - 1m60 1m60 - 1m65 1m65 trở lên
Dưới 50kg S S S không mặc được
50 - 52kg M M S/M S/M
53 - 56kg M M M M
57 - 60kg không mặc được L L L
trên 60kg không mặc được không mặc được L L